דלג לתוכן המרכזי

ניקיון רוחני לפי בראייה אחרת

מנגנונים כאילו ואחרים .  בזמן הזה באתי להבהיר לכם את כל אשר דיברתי ולהסביר לכם את הזמן הזה . כבדו אותו פרשו לפניו שטיח אדום כי זה הזמן האמתי של אין ההתקשרויות  שהיו עד לעת הזו . כל ההתקשרויות של המלבושים המפוארים הרברבניים הבורות הטיפשות הרעש , כל אילו מתמוטט בזמן הזה כדי שהאדם יישאר לרגע בשקט בלבד בצמצום בהקשבה , בזמן ההתמרה . לכן ראו כל מי שלא סיים את עבודת השרידים שהתבקש לעשות ייתכן וירגיש לעיתים שהזמן דחוק יותר ויותר . כי נמצאים אנו בזמן צמצום אנרגיה . ראו הינכם בזמן חניכה לחופש אך בד בבד הינכם גם בפחד עצום של מה יהיה . לכם הינכם מבורכים להיות בביתו של חנוך בן דרור . זוהי חניכה אמיתית , זמן האנושות המוקצבת באנושות . זהו זמן תיבת הנח , ראו ההשגחה עושה אותם דברים בתחפושת אחרת לחלוטין , להיפך לא יורד גשם ומבול להכחיד את האנושות אלא נהפוך הוא , זה הבצורת אלו הם פגעי טבע בשביל להכחיד את כל מה שלא צריך . 
ובעבורנו מן השמש השקרית ואין מין הגשם לשטוף את הוירוסים הקיימים לכאן. אך כיצד עושה ההשגחה את הזה  שהנני מדבר להעמיק ולהבהיר לכם . 
צמצום האנושית הוא בהרבה תחפושות אחרות , אנושות טובה ואיכותית היא זו המתקיימת בדרך שאינה נוגעת יותר בבורות בטיפשות ובראיה הגשמית . האדמה איננה עוד פורייה וכמה שעובר עוד הזמן תראו שאין אנו מבורכים לאכול את הדברים הפשוטים ליד בהישג יד. 
את הילדים יותר ויותר קשה ליצור ושימו לב כל מי שיכול ללדת בשנת 2009 זהו זמן מבורך ליותר , כיון שהנשמות המגיעות לעת הזו אלו הם שהגיעו להציל את הנותר  כמה מאילו המדע רוצים להאריך את החיים , אך מקשים על ידי כך כביכול להביא ילדים לעולם והכל בדרכים לא טבעיות . כמה ממצאים תרופות להאריך את החיים אך קשה להשגחה להוריד לכאן את הנשמות שלה באופן טבעי , מדוע ? כיון שהכל כאן מן המקולקל , כיון שהיחסים בינינו מזמן איבדו את ערכם . כיון שהתקרבנו כולנו להיות דומים לשום דבר . 
המצוקות שנפלו על אילו שעברו איתי את המסע היו בזמן הנכון בכדי לקרב אותם אל עצמם , להשיל מהם את המלבושים שרצו ללבוש שהיו מלבושים שקריים , לאהוב את מה שלא צריך לאהוב לרצות את מה שלא צריך לרצות , לקבל את מה שלא צריך לקבל . ורובכם אמרתם הכיצד אעבוד בזאת העבודה , כיצד אותר על זו הזוגיות , כיצד אותר על זו הגשמיות , כיצד אפרד מזו ההתקשרות . לרובכם היו את השאלות הללו . אך מי שהקשיב יכול להבין כרגע את המשמעות .
לעת הזו העולם מתהפך לאין . יותר ויותר תראו כי בתים גדולים יישארו ריקים ונמכרים. כיון שאין צורך , נמצאים אנו כעת בצמצום המידה . מה שצריך הוא 

לרכישת המשך המסר התקשרו: 052-3606336