דלג לתוכן המרכזי

חדשנות ועתידנות

בראייה אחרת, אירידוסופיה® עוסקת בחקר עתיד העולם, ועתיד האדם.  

על פי תפישתה של שלומית תמיר חקר עתיד העולם והאדם כאחד תלוי בשני גורמים עיקריים רצף מאוזן

וזיהוי נדידה תהודתית.