דלג לתוכן המרכזי

מסר מצרים

* המסרים וכל המובא כאן  הינם מסרים רוחניים אודות העולם, הארץ והאדם ואין בהם אמירה פוליטית או נקטית עמדה שלטונית, אלא המסר מראה תהליך רוחני.  בקריאת המסרים הפעילו שיקול דעת וקבלו את הרעיונות המובאים כאן כעצות בלבד וכחומרים להבנת תהליכים רוחניים.