דלג לתוכן המרכזי

מסר אדמה

מסר אדמה שנת 2009

"זהו לפתח בו האדמה בו האדמה לגרום לנו לשקוע בשביל להבין את סוג המלחמה שאליה כל אחד מאיתנו בגרעין שלה נולד. זה הוא פחד מאימה, המקום הזה שיש לראות בו תיקון שהכל זמן הישנוניות והויתור. הזמן לזו המלחמה לנמשך למעבר למה שהיה הנחוץ והצריך לארבעה חודשים עד לשישה חודשים ההתפרשות והכוחות למן המתחת לאדמה מן הלמעלה ומן ההחוצה יש להכתיר את המקומות מן הפנים ומן הבחוץ והלחימה רק גודלת גודלת ומתפרשת למתפרשת. 
מן השקט לא יושג רק אם נבין שרק אנו צריכים לשלוט באלו המקומות כי אין מן המאין לברירה. את אחינו גרשנו את אחינו נוותר ונתחננה להחזירם למקומות שהיו ולמאחזים שונים.
החזרת המאחזים כן יוחזרו בכל מה שניתן ומלחמת אזרחים רואה אני ואפילו צבא קטן שנבנה לאיטו לבד. 
ומן המעניין שבמדינה זו גם נבנים יחידות יחידות יחידות, שונות מסתוריות שעובדות לבדן, שיודעות הן לבדן ללא הפוליטיקה והשקריות של האדמה ועושות הן את העבודה הרוחנית הגבוהה ביותר שכן רוח האלוהות מעליהן מרחפת ושולחת אותם כשליחים, לתפוס מאחזים מן החדש, לסלק את הרשע, הטיפשות, השקט והויתור ומדינה זו תתמלא בקרוונים יותר ליותר ממה שצפוי.
הפחד והאימה בממשלה זו שאין היא הצודקת גובר האל עליה.
פרעה מת הממשלה הזו תיפול בפניה. 
רוצה אני לומר, כי לאחדות תהיה לשם המלחמה הזו טרם עת לבחירות אלה לפעולה צבאית גדולה אשר תקרה תפיל לכוחה כוחות אשר לא רצו ליפול לתוכה.
העקשנות של הצד השני רבה וגדולה למוטט להכאיב בד בבד רואה אני מן הצפון גם כן מן היריות ובד בבד כולם מתרכזים בגרעין המרכז אך יש מן הכאב ומן העצבה הלא פשוטה שרואה אני באדמה זו. שלוש שנים לאדמה זו הן הגורליות. 
ראו כי מבקש אני מכם לעשות את הטיהור הבא לאדמה זו כיוון שחללים יכולים להיבלע בתוך זה הדרום ואומר אני כי בשבוע זה נכנסות חיילות מובחרות למעבר מן הפעולה מתרחבת בכח העוצמתי שלה ואין אומרים זאת אך אין מנוס מאשר הכיבוש, רק השימוש במילים אחרות, כפי שיצא אנו מן הכיבוש כך נכנסים אנו אל הכיבוש, שוב לשוב בכדי להבין שאין מנוח אין מנוס אין מן הברירה זהו להכרחי ביותר.
כמה ברכיים יהיו כואבות, כמה מכתתי רגליים יהיו יותר ויותר כוחות מכתתים רגליים. יש להם מן הנשק שאין אנו יודעים ואין אנו עדיין מגלים החפירות הן לעמוקות ביותר. המעברים הם צרים סודיים ונרחבים ואת עוקצם הם מסתירים אך למן המרכז יכול להגיע בקלות לקלות מן הסחרור לראות כי כולנו שווים ורואה אני בד לבן מן הצפון, עזרה לאלו למעבר שמה שהננו יודעים ותרעומת גדולה מן הטירוף ומן הפחד זוהי כביכול מן המלחמה הכוללת שאין יודע אני כיצד להגדירה. 
את כל התשובות אין הנכם צריכים לדעת  בעת הזו. רוצה אני את הכעס של כל אחד מאיתנו שנולד באדמה זו בכעס והקארמה שרוצים אתם לשנות, ואין מקבלים הנכם את הגורל שלכם להפוך לקרום חלב בתולי וזהו הקרום כי זהו בתולי מן החלב למי שנולד מחדש כי ברצוני שאדמה זו תיוולד מחדש. ששת מיליוני אלו הגיעו אל הלכאן כדי להפוך אדמה זו בצורה כזו ואחרת וראו רק בזמן זה הגענו למספר מיליון של נשמות רחוקות שנרצחו מן הלאה לפני השנתיים המדויק והנשמות המדויקות של הכאן. הם כולם חזרו לכביכול בזמנים כאלה ואחרים אך כולם חמוצים ואין רואים הם את האמת." 

 אם יש לכם שאלות בעת זו על כל דבר ועל גורל האדמה מורשים אתם לעשות זאת.

תלמיד: משהו משני המסרים הגדולים שניתנו ב-2007 עדיין רלוונטים?  צריך להראות אותם לאנשים? מה מפה עדיין רלוונטי ל-2009?

"צריכים הם להבין מתוך אלו את ייעוד היקום שמתנסה לשנות את התמרת האנשים מהקודם לעכשיו, לשנות את עמוד השדרה שלהם בתבונה ובתפישה. צריכים הם להבין, את האמת יש להעביר להם. את ההכול בשביל להבין, להקשיב ולדעת. בגלל הרבה דברים שנעשו לקודם יתכן ודברים מין הנמנעו אך ניראה שלא ניתן למנוע כי אין אנו מבינים את השעורים. רק אם הם יקראו את הדברים למדוייק, תוכלו להסביר, להבהיר. יבינו הם את השעורים. חייבים הם להבין כי השלום בא לא על ידי וויתור ושקט כי אין מין הוויתור והשקט למאומה. השלום בא על ידי השלם באדמה. האבידה היא על ידי וויתור האדמה כיוון שאדמה זו מלאה באבידות דם של יקרים שרוחותיהם כועסים על כך שמכניסים אנו באדמתם חילול קודש ודעו לכם שלא רק טיהור זה נעשה הראשון. ישנם גורמים רבים שמצילים כל העת אדמה זו. ומנהיגים שאינם ראויים לאדמה זו הולכים בדרך גופם לאן שהולכים הם. הם שמנים בנפשם, שמנים בגופם. אפם הוא חזיר. לקטוף מין ההערכה העולמית, לקטוף מין ההערכה השקרית בכספם ובכלכלתם והם נידונים תמיד לכאב כזה או אחר. 
ישנם פה עוד צבאות קטנים פה שפועלים למען אדמה זו שקשורים לאחים שהזזנו ממאחזיהם.
המאחזים האלו יצטרכו לחזור אל מקומם. הננו זקוקים לכל מין הפירור. אך איננו מבינים זאת כי בכל פירור שניתן יהיו מין החפירות של המוות באדמה בעבור ילדינו. זוהי המלחמה של הקרמה של כל מי שנולד."


תלמיד: מי מהפוליטיקאים יוכל לשרת את מטרת האדמה, את הייעוד האמיתי של האדמה, לעשות את התיקון הנדרש?


"אומר כי אין לי תשובה על המילה פוליטיקאי כי מין הלשוני זהו מין הליצן שקר שאומר לכך ולא מתכוון מין הכך. אומר שמי שמשנה את האדמה אך ורק ליצור את שלמותה הם אלו שחוזרים אל המאחזים שלהם. הם אלו שהולכים ליצור בתוך מדינה זו מאחז גדול אחר שלממשלת תובנה ותעופה. את כספם מקבלים ממקומות שונים. הם אלו שמובילים את האדמה הזאת. הם חזקים, הם בני התורה והם אלו בעלי הנשמות המדויקות שיובילו את העם הזה כיוון שחלקיקים מין העם הזה כבר איננו שייך לעם הזה. הממשלה שתקום תהיה קודם כל מין האחדות אך מין הקיצוני לימין. רוח הבנימין תשרור על ממשלה זו לאחר שתיקה ארוכה של שקט, ראייה וכאב אך הרבה מין הניקיון. יש לו מין היכולות הפילוסופיות להשפיע ללא המילים.
אך ישנם צבאות קטנות, הנני רואה שניים במספר שקיבלו את כוחם ויעשו מין המחתרת ויעשו מין הבלגן והצרות בכדי להשיב כי לא ניתן עוד לחכות לטיפשותם של כל אלו שרק מין האגו, ההערכה, ההסכמים אין שום כלום בכלום." 

תלמיד: המנהיג הוא בנימין? 


"רוח הבינימין תשרור בהנהגה חדשה זו אילו הם שני בינימין. גם הבינימין של הבגין וגם הבינימין של הנתניהו כי רוח שבט הבינימין היא זו ששולטת כעת. כי אומר כי עד לעת הזו שלטה רוח האחר והזר שאיננו קשור לאדמה הזו."

תלמיד: אתה יכול לשפוך עוד אור על התיקון השבטי שלנו כאן כאומה כעם במקום הזה על האדמה הזאת? 


"מה הוא התיקון השבטי המשותף לכולנו באדמה זו? אם אפשר לחדד עוד את העניין הזה.
להבהיר לכל מי שמבין כי כל אשר נעשה בעבור אדמה זו לשלם, זהו הצודק. להיות מובן ומובהר כי אין מקום אחר ושום מקום ושום עניין. להיות מובהר כי איננו רוצים מקום אחר כי מקום זה, זהו השייכות האמיתית. לא לנסות לחפש אילוזיות של הגר והזר ואין רוצים אנו להיות גר וזר. להיות בשלם לכאן, כל העת, כי תראו כמה אין אנו מעריכים אדמה זו שכן שבטים שונים באים לכאן אדמה זו, שבטים אחרים נלחמים מלחמת חורמה להישאר לכאן ואין אנו רואים זאת ונותנים בקלי לקלות אדמה זו לכל מי שחפץ ןמבטיח לנו שלום. רדומים ורדומים. אדמה זו היא כבר גוף חולה, צריך להבריא אותה שוב. מדוע צריך להבריא אותה על ידי עירויי דם כאלה כואבים? מדוע לא על ידי פשוט הבנה, הבנה לומר הנני בגוף השלם באדמה זו. כל העת שאין אנו מבינים ולא חושבים שנהיה בגוף השלם אם נוותר בעבור השקט, אין אנו מבינים כי לכאן היננו שייכים ומן העת הזו במצב הקוסמי העולמי כמה אנשים יחזרו אל השבט האמיתי לאל הכאן ויהיו מוכנים להיות בכל מאחז. אילו אשר יחזרו ילחמו בעבור המאחזים, אך פה מן היש אומר גם מלחמת אזרחים לכואבת ביותר. שני צבאות יש כאן ומן המחתרות שאין אתם יודעים. בעבור המחתרות תקשיבו יותר ליותר אך אין מן הברירה כי מן המשטר המטופש וההזוי שהיה של הליפול ליפול יש מן המחתרות. מחתרות רבות בכדי להציל גרגירי אדמה זו. תשמעו יותר ליותר על מחתרות ומחתרות כי עם זה רואה רק מן הגשמי ומה שרואות עיניו ומה ששומעות אוזניו כי אין הוא שומע מן הזמן לזמן לעצמו." 

*אין בדברי המסר אמירה פוליטית או נקיטת עמדה שלטונית אלא המסר מראה תהליך רוחני.